ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE ZPÔSOBENÉ NADVÁHOU

ZDRAVIE A NADVÁHA

Nadváha ako onemocnenie

Nadváha - obezita je nadmerné ukladanie telesného tuku v organizme, obvykle spojené so vzostupom hmotnosti. Ideálna hmotnosť je tá, ktorá je vzhľadom ku stavbe kostry a svaloviny a k charakteru povolania najvhodnejšia pre jedincov určitého veku a pohlavia. Nadváha a predovšetkým jej ťažšia forma obezita poškodzuje zdravie. Jej najčastejšou príčinou je narušená rovnováha medzi príjmom a výdajom energie. V poslednom desaťročí výskyt obezity celosvetovo prudko stúpa, odborníci dokonca hovoria o epidémii obezity. Nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinnou predčasného úmrtia.

Podľa svetovej štatistiky trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica ľudí na celom svete, čo predstavuje okolo 3 miliárd ľudí, pritom minimálne 40% z nich sa pokúša znižovať svoju hmotnosť.

Obezita je chronické ochorenie, ktoré už dávno nie je problémom len kozmetickým, ale predovšetkým problémom zdravotným. So stúpajúcou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká ako sú cukrovka, srdcovo - cievne ochorenia, problémy s dýchaním, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. Obézni ľudia majú okrem zdravotných problémov i problémy sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie, zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri svojom uplatnení v zamestnaní.

Z lekárskeho hľadiska je cieľom liečby obezity 5-10% zníženie hmotnosti, ktorá má výrazný pozitívny efekt na zdravotný stav pacienta. Pokles hmotnosti o 10 percent vedie k poklesu všetkých metabolických komplikácií až o 40 percent. Dlhodobé zníženie telesnej hmotnosti minimálne o 5% znižuje riziko rozvoja srdcovo-cievnych ochorení, bolestivosť kĺbových ochorení, riziko predčasného úmrtia, nádorových ochorení či riziko vzniku vysokého tlaku. Skúsenosti odborníkov preukázali, že zníženie hmotnosti má byť pozvoľné a postupné - v priemere 0,5 -1kg za týždeň. Zníženie hmotnosti o 1kg predlžuje život o 3 mesiace.

Index telesnej hmotnosti u mužov a žien

Obezita je definovaná ako nadmerné zmnoženie tuku v organizme. Stupeň obezity je určovaný podľa BMI alebo Indexu telesnej hmotnosti, ktorý je rozdielny pre mužov a ženy. Možno zistiť nasledujúcim výpočtom:

Príklad výpočtu BMI indexu telesnej hmotnosti

BMI Index telesnej hmotnosti


Napr. muž vážiaci 80kg a merajúci 183cm má BMI:

Príklad výpočtu BMI indexu telesnej hmotnosti


Tabulka BMI Muži Ženy
Podváha < 20 < 19
Normálná váha 20 - 24,9 19 - 23,9
Nadváha 25 - 29,9 24 - 28,9
Obezita 30 - 39,9 29 - 38,9
Ťažká obezita > 40 > 39

Krvný tlak

Jednou z najčastejších komplikácií obezity je vysoký krvný tlak. Okolo 30% jedincov, ktorí majú najmenej 15 kg nadváhu má mierne zvýšený krvný tlak. K nárastu krvného tlaku dochádza vo vzťahu s látkami produkovanými tukovým tkanivom (adipóza) a vo vzťahu k vyššej produkcii hormónu inzulínu, ku ktorej dochádza pri obezite. Obézni jedinci s vysokým krvným tlakom by sa mali ako prví podrobiť liečbe pomocou dietologických metód, s cieľom znížiť svoju váhu na nižšiu úroveň. Ku zníženiu krvného tlaku nie je treba schudnúť až na optimálnu váhu. Napríklad 10% úbytok telesnej váhy, kombinovaný s vyhýbaním sa nadmerne slaným jedlám, môže normalizovať krvný tlak alebo eliminovať potrebu užívania liekov na zníženie krvného tlaku a nižšie zdravotné riziko až o 40%.

Cukrovka

Obezita je jednou z hlavných príčin vzniku cukrovky. Riziko vzniku cukrovky je u obézneho človeka 53 krát vyššie, než u normálne vážiaceho človeka. V rozsiahlej štúdii vykonanej v zahraničí v skúmanom vzorku 15 miliónov diabetikov pri zhruba 10% z nich prepukne diabetes vo veľmi mladom veku, väčšinou pred dosiahnutím 20 rokov a nemá vzťah k obezite. Zostávajúcich 90% diabetikov získa toto ochorenie v stredných rokoch (cca medzi 30 a 60 rokom života). Tento typ cukrovky je takmer vždy spojený s obezitou a rovnako ako vysoký krvný tlak, má zjavný vzťah ako k hormonálnym látkam produkovaným v tukovom tkanive tak ku zvýšeniu množstva krvných lipidov (tukov), ku ktorému dochádza pri diabetese. Pri väčšine prípadov obéznych ľudí chorých na cukrovkou, postačuje zníženie nadváhy o 10% k obmedzeniu potreby aplikovať orálne lieky alebo injekčne inzulín.

Súvislosť s cholesterolom

Zvýšený cholesterol (hypercholesterolémia) je veľmi často spojená s obezitou. V priemere každých 5 kilogramov nadbytočného tuku vyprodukuje 10 mg cholesterolu za deň. Inými slovami, mať 10 kg nadváhu vedie k rovnakému nárastu hladiny cholesterolu, ako by ste denne zjedli navyše jeden vaječný žĺtok. Hladina cholesterolu je daná z 2/3 geneticky a z 1/3 stravou. Väčšina ľudí tak môže úspešne kontrolovať svoju hladinu cholesterolu tým, že zníži príjem tukov v potrave a že schudnú nadbytočné kilogramy tuku.

Infarkt a mozgová mŕtvica

Obézni jedinci často trpia srdcovými infarktami a mozgovými mŕtvicami. Toto vysoké riziko pramení zo zvýšeného krvného tlaku, cukrovky a zvýšeného cholesterolu, t.j. z komplikácií súvisiacich obezitou. Inými slovami, obezita má často za následok predčasné úmrtie. Všeobecné pravidlo hovorí, že za každý 0,5 kg nad vašu ideálnu telesnú váhu si môžete z očakávanej dĺžky života "odškrtnúť" jeden mesiac. To sa týka celkovej populácie obéznych jedincov, nie jedného konkrétneho jedinca. Ako vidíte, obezita je veľmi vážne ochorenie, vyžadujúce dlhodobú liečbu, dôležitú na získanie kontroly nad priebehom ochorenia a tým preventívne, k zásahu proti mnohým komplikáciám.

Žlčové kamene

Obezita často prináša komplikácie v podobe tvorby žlčových kameňov. Približne 25% obéznych jedincov má žlčové kamene, ktoré je potrebné odstrániť chirurgicky. Zvýšený cholesterol vznikajúci pri obezite, je jedným z hlavných dôvodov pre zvýšenie výskytu žlčových kameňov.

Artritída

Obezita je často komplikovaná degeneratívnou artritídou. Vysoká telesná váha spôsobuje vyššie opotrebenie kĺbov - ich chrupavky sa doslova odrolia pod vplyvom vysokej záťaže. Tukové tkanivo tiež vytvára látku (cytokinázu) ktorá ničí normálne chrupavky a kĺby. Pokiaľ jedinec schudne, opotrebenie sa postupne zmenší a zníži sa i množstvo cytokinázy produkovanej tukovým tkanivom. Artritické poškodenie kĺbov, ktoré vzniklo rokmi opotrebením nezmizne, nič menej bolesť kĺbov sa zmenší, pretože od teraz budú oveľa menej namáhané a zaťažované.

Rakovina

Obezita často vedie ku zvýšení rizika vzniku rakoviny. U žien je napríklad až trojnásobne zvýšená roziko rakoviny prsníkov, maternice a vaječníkov. Riziko rakoviny endometria je pre obéznych až sedemnásobne vyššie. U mužov vzrastá riziko výskytu rakoviny hrubého čreva a prostaty.

Nespavosť

S tým, ako ľudia priberajú na váhe, mnohí z nich si začnú sťažovať ako sú neustále unavení a že majú problémy si počas spánku odpočinúť. Problémy sa však stávajú oveľa dramatickejšie, keď sa začne dostavovať dýchavičnosť, časté zadýchanie pri predtým ľahko vykonávaných pohyboch.

Obézni ľudia spravidla pri spaní chrápu a niekoľkokrát za noc úplne prestanú dýchať až na minútu i ďalej. Počas týchto takzvaných apnoických periód (období prerušenia dýchania) môže byť srdcová činnosť veľmi nepravidelná, čo môže viesť až k srdcovému infarktu alebo k poruchám zásobenia mozgového tkaniva kyslíkom.

Často ľudia so spánkovým apnoe sa prechodne prebudia v okamihu kedy opäť začnú dýchať. To môže nastať v desiatkach prípadov počas jednej noci, a je to jeden z dôvodov prečo sa takýto človek druhý deň cíti unavený. Títo ľudia potom jednoducho zaspia napríklad pri pracovných schôdzkach alebo pri riadení auta. Spánková apnoe je veľmi vážna komplikácia spojená obezitou a vyžaduje bezodkladnú lekársku starostlivosť. Možnosť ako s ňou bojovať je samozrejme zníženie telesnej nadváhy, pritom je však treba nasadiť i ďalšie dostupné prostriedky pre zlepšenie procesu dýchania a pre ochranu pred nepravidelnosťami v srdcovej činnosti, ktorá je ďalšou sprievodnou komplikáciou. I ľudia s nižšími stupňami obezity môžu mať problémy so spánkom. Rušivými prvkami sú tu úzkosť a depresia. Depresia nie je len to, že sa pacienti necítia v daný deň práve najlepšie, ale ide o výsledok aktuálnych chemických zmien v ich mozgu, ktoré spôsobujú obdobie plné hlbokého smútku, plaču a straty životnej energie. Depresia je zdravotným stavom, ktorý vyžaduje lekársku starostlivosť. Existujú nenávykové liečivá vhodné pre liečbu depresií sprevádzajúcich obezitu.

TELESNÁ VODA

Ľudské telo tvorí z 55 až 60 % voda. Obsah vody v tele závisí na mnohých faktoroch, hlavne na veku a pohlaví. Voda má v našom tele hneď niekoľko dôležitých úloh:
a) Voda je súčasťou našich buniek - to znamená, že všetky bunky v tele, či v koži, v žľazách, svaloch, v mozgu, či kdekoľvek inde, môžu plniť svoju funkciu iba s dostatkom vody.
b) Voda je rozpúšťadlom zložiek, ktoré sú dôležité pre naše telo.
c) Voda je nositeľom výživných látok, endogénnych zložiek a látok z tráviaceho ústrojenstva.
d) Voda je reaktorom pri chemických reakciách, ktoré sa týkajú alebo potrebujú vodu. Tieto chemické reakcie sa odohrávajú v každej z našich buniek.
e) Voda je tiež chladiacim systémom tela a má za úlohu vyrovnávať teplotu tela, väčšinou za pomoci potenia.

Akútny nedostatok tekutín spôsobuje mimo iného:
a) smäd, v prípade cez 0.5 percent telesnej hmotnosti (0.3 až 0.4 l vody)
b) únavu a vyčerpanie môžeme sledovať už pri strate 2 percent telesných tekutín, napr. potením alebo hnačkou
c) 3-percentné zníženie má za príčinu sucho v ústach a sýtejšiu farbu moči, jedným z príznakov je i zápcha
d) väčšia strata telesných tekutín môže viesť ku zrýchleniu pulzu, zvýšenej teplote a
mdlobám.

Zdravý dospelý by mal vypiť denne 2 litre tekutín. Väčší prísun tekutín je potrebných pri telesnej námahe, teple, teplom a studenom vzduchu, prísune potravín s väčším obsahom soli, pri strave bohatej na proteíny a pokiaľ sa necítime dobre (napr. vysoká teplota, vracanie, hnačka atď.). Stratu tekutín, ktorá má na svedomí chorobu, konzultujte s lekárom.

Tabuľka zloženia tela Muži Ženy
normálná váha obezita normálná váha obezita
tuk 10 - 20 % 32 % 18 - 25 % 42 %
voda 65 % 50 % 60 % 42 %
pevné časti 25 % 18 % 22 % 16 %


DIGITÁLNE VÁHY S TUKOMEROM A MERANÍM PODIELU VODY V TELE

Ideálnym pomocníkom pre sledovanie telesnej hmotnosti sú digitálne váhy, ktoré okrem merania telesnej hmotnosti, využívajú bioimpedančnú metódu na meranie percentuálneho podielu tuku v ľudskom tele. Pri meraní bioimpendančnou metódou prechádza telom veľmi slabý elektrický prúd, ktorý síce necítite, ale ktorý umožní vyhodnotiť percento tuku vo Vašom tele so spoľahlivou presnosťou. Digitálne váhy s meraním telesného tuku môžu napomôcť pri odhalení rizikového stavu srdcovo - cievneho systému, vysokého krvného tlaku, cukrovky či iného ochorenia, ktoré môže vyvolávať nadmerné ukladanie tuku v ľudskom tele.

Ponuku Digitálnych váh s tukomerom a meraním podielu vody v tele ponúka internetový obchod ElektroCoLeti.sk. Nájdete tu i ďalšie zaujímavé produkty pre vaše zdravie.-- Libor Valíček --

KAPITOLY ČLÁNKU

Odporúčame