BODY ANALYZÉR BA-501 - MERANIE TUKU A VODY V TELE - VÝPOČET PRÍJMOV KALORIÍ

BODY ANALYZÉR BA-501

Body analyzér BA-501

Body analyzér BA-501 je elektronický prístroj na meranie tuku, objemu a tuhosti kostí, svalov a vody v tele. Dokáže tiež vypočítať optimálny príjem kalórií na každý deň.

Ako Body Analyzér funguje

Ľudské telo je elektrický vodič. BA-501 vysiela jemné elektrické vlny, aby zmeral biologickou vodivosť ľudského tela. BA využíva pre svoje výpočty dáta o pohlaví, veku, telesnej výške, váhe a obvode zápästia. Po ich zanalyzovaní a presnom prepočítaní zobrazí váhu a tuhosť kostí, objem vody v tele, objem tuku a svalovej hmoty a tiež optimálne množstvo kalórií, ktoré by telo malo každý deň obdržať.

Pretože tento prístroj pracuje metódou 4 dotykových bodov, počas testu jeho užívateľ zviera 4 senzory na prístroji, aby bola zaistená dokonalá presnosť výsledných testov.

Body Analyzér dokáže v pamäti uchovať hodnotu posledného merania až piatich osôb. Celá Vaša rodina tak môže priebežne pozorovať vývoj meraných hodnôt, bez toho aby ste si museli namerané hodnoty niekam opisovať. Jednoducho ich máte uložené v prístroji a pred každým svojim meraním si ich môžete znovu vyvolať.

Výsledky maraní

- objem kostí, vody v tele a telesného tuku zobrazuje prístroj na stupnici 1-9, pričom v priloženom manuály je možné zistiť, čo tieto hodnoty presne znamenajú
- hmotnosť kostí - pri tomto výsledku prístroj zobrazí skutočnú váhu kostí v kilogramoch a tiež hodnotu hustoty kostí, interval od 50-120, pričom tabuľka v priloženom manuály opäť napovie, či vami nameraná hodnota ukazuje dobrú stavbu kostí a či ukáže na možné skryté problémy
- ďalšou zobrazovanou hodnotou je objem telesnej vody prepočítaný na hmotnosť; prístroj teda zobrazí hmotnosť vody v kg; zároveň tiež vypočíta koľko percent telesnej hmotnosti voda vo vašom prípade tvorí - a opäť tabuľka v manuály vám ukáže, či je všetko v poriadku
- tretím údajom je hodnota telesného tuku vyjadrená percentuálne vzhľadom k objemu tela; zároveň tiež prístroj zobrazuje o koľko percent sa táto hodnota odchyľuje od priemerných ľudí s podobnou stavbou tela
- štvrtá hodnota je hmotnosť svalovej hmoty vyjadrená v kg a opäť s udaním porovnania s priemernými hodnotami ľudí s podobnou stavbou tela
- poslednou zobrazovanou hodnotou je potom optimálny počet kalórií v kcal, ktoré by malo telo dostávať každý deň, aby si udržalo zdravý vývoj

Body AnalyzérBA-501 pracuje s veľkou presnosťou - všetky hodnoty je schopný vypočítať s presnosťou jednej desatiny percenta, kilogramu či kilokalórie.

Technická špecifikácia

Body analyzér BA-501 displej

Napájanie: 3ks AAA batérií (súčasť balenia)
Napätie: 4,5 V
Rozmery: 140 x 80 x 25mm

Parametre merania

Vek: 10-99 rokov
Výška: 125-220 cm
Váha: 25-163 kg
Telesný typ: 9 typov

-- Lukáš Beránek --

Odporúčame

Prečítajte si