TUKOMER S KROKOMEROM

TUKOMER S KROKOMEROM Y-2005

Tukomer s krokomerom Y-200

Základnou metódou pre zistenie nadváhy je klasické váženie osobnou váhou. Zistenie hmotnosti však nie je komplexným meraním, pretože ako výsledok dostanete iba vašu hmotnosť, ktorá nie úplne správne zodpovedá o vašom skutočnom stave. Preto sa v súčasnej dobe používa pre zistenie nadváhy alebo podváhy metóda merania telesného tuku, ktorá je oveľa komplexnejšia.

Pre meranie tuku sa používajú tukomery. Sú to prístroje, ktoré merajú podiel tuku v tele na základe bio-elektrickej impedancie (odporu) ľudského tela, tzv. BI metóda. A práve do tejto kategórie patrí i tukomer s krokomerom Y-2005, ktorý okrem merania tuku ponúka tiež funkciu krokomeru a niekoľko ďalších zaujímavých funkcií. Poďme sa teda na neho pozrieť podrobnejšie.

Vzhľad, spracovanie, displej

Tukomer s krokomerom (pedometrom) Y-2005 je elegantný elektronický prístroj oválneho tvaru s LCD displejom uprostred. Telo tukomeru je vyrobené z tvrdeného šedého plastu a po stranách sú umiestnené kovové elektródy. Vďaka malým rozmerom a hmotnosti 40g (vrátane batérie) ho možno bez problémov nosiť stále pri sebe. Uprostred tukomeru je umiestnený oválny LCD displej, ktorý síce nemá žiadne podsvietenie, ale i napriek tomu je dobre čitateľný. Pod displejom sú umiestnené 4 ovládacie tlačidlá, ktoré sú gumové a ich stláčanie je bezproblémové. Celkovo je spracovanie na dobrej úrovni, všetky diely dobre držia a prístroj nijako nevŕzga.

Tukomer s krokomerom Y-2005 velkosť

Na zadnej strane prístroja je okrem krytu batérie, "bzučiaku" a reset tlačidla umiestnená tiež spona pre pripnutie tukomeru na opasok. Na ľavom boku je pripevnené pútko na ruku.

Ovládanie, funkcie

Ovládanie celého prístroja sa vykonáva pomocou 4 tlačidiel. Všetky nastavenia i postup merania sú veľmi jednoduché a s pomocou slovenského návodu by nemali robiť nikomu problém. Menším nedostatkom je, že tukomer nemá žiadne tlačidlo na vypnutie a je teda stále zapnutý. Zdrojom energie je 3V lítiová batéria typu CR 2032. Tukomer Y-2005 ponúka okrem merania podielu tuku v ľudskom tele tiež funkciu určenia typu postavy, ďalej potom funkciu krokomeru, funkciu hodín a budíku.

Meranie tuku

Tukomer s krokomerom Y-2005 zadná strana

Meranie telesného tuku je založené na bio-impedančnej metóde, prístroj teda meria odpor ľudského tela a podľa výsledku a osobných informácií testovanej osoby potom určí podiel telesného tuku obsiahnutého v ľudskom tele. Výsledok merania je zobrazený v percentách. Prístroj ponúka možnosť meranie až pre 5 osôb, kedy si každá osoba môže vytvoriť svoj osobný profil, ktorý je uložený pod číslami 1-5. Pred prvým meraním stačí zadať váhu, výšku, vek, pohlavie a dĺžku kroku (slúži pre funkciu krokomeru) osoby, tieto údaje sa uložia do pamäte a pred ďalšími meraniami sa už nemusí zadávať. Samotné meranie sa vykonáva tak, že palce sa priložia na kovové elektródy a trochu sa pritlačia. Po necelých 5 sekundách sa na displeji objaví výsledok.

Okrem hodnoty tuku v percentách je na displeji zobrazený typ postavy (príliš chudá, štíhla, normálna, ľahko obézna a obézna). Určený typ postavy, ktorého symbol na displeji bliká, zodpovedá zmeranému množstvu tuku v tele.

Tabuľka rozdelenia typov postavy podľa podielu telesného tuku
Pohlavie Příliš chudá Štíhla Normálna Plnoštíhla Obézna
Muž 5,1 - 9,9 % 10 - 14,4 % 14,5 - 24,9 % 25 - 34,9 % 35 - 49,9 %
Žena 5,1 - 9,9 % 10 - 19,9 % 20 - 29,9 % 30 - 34,9 % 35 - 49,9 %

Pokiaľ je zmeraná hodnota tuku nižšia ako 5% alebo vyššia ako 50%, tak tukomer zobrazí chybovú správu.

Funkcia krokomeru

Prístroj ponúka funkciu krokomeru, vďaka ktorej môžete jednoducho zmerať počet krokov. Ďalej prístroj na základe zadanej dĺžky kroku a ďalších osobných informácií vypočíta celkovú vzdialenosť v kilometroch a množstvo spotrebovaných kilokalórií (kcal) počas chôdze. Správne umiestnenie krokomeru je pomocou spony na opasok. Prístroj musí byť v kolmej polohe, inak je meranie krokov nefunkčné. Princíp merania je taký, že vnútri krokomeru je uložený mechanický senzor (kyvadlo), ktoré sníma otrasy a podľa nich počíta jednotlivé kroky. Je naozaj dôležité mať pedometer správne pripevnený, je na tom závislá celková presnosť merania. Počas testovania sa presnosť merania pohybovala okolo 90%.

Funkcia hodín a budíku

Po spustení prístroja sa zobrazí režim hodín. Je možné prepínať medzi 12/24 hodinovým zobrazením. Tukomer ponúka tiež funkciu klasického budíku, kedy sa v nastavený čas spustí zvuková signalizácia (pípanie), ktoré pokiaľ nie je prerušené, tak trvá 1 minútu.

Záver

Tukomer s funkciou krokomeru Y-2005 je jednoduchý a užitočný prístroj. Počas niekoľkých sekúnd si môžete zisti množstvo telesného tuku a typ postavy. K tomu si ešte môžete zmerať počet krokov a s tým spojené množstvo spotrebovaných kalórií. Tento prístroj by nemal chýbať nikomu, kto sa snaží udržiavať v dobrej kondícii a chce mať zdravé telo.

Tukomer s krokomerom Y-2005 balenie

Hodnotenie

+ elegantný vzhľad
+ malé rozmery a hmotnosť
+ rýchle a jednoduché meranie
+ 5 profilov (meranie pre 5 osôb)
- menej presný krokomer
- chýba podsvietenie displeja
- chýba funkcia vypnutia prístroja

-- --

Prečítajte si