ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Žijeme v dobe, kedy sa všade okolo nás hovorí o zdravom životnom štýle, zdravej strave a dostatku pohybu. V médiách sme zavalení rôznymi reklamami na zaručené diéty, koktejly, super stroje na cvičenie, na ktorých stopercentne schudnete počas niekoľkých dní, ďalej rôzne chudnúce náplasti alebo masážne pásy, ktoré si pripnete a i keď ležíte, tak chudnete.

Žijte zdravo

Možno niektoré tieto veci fungujú, niektoré sú však určite len reklamným trikom. Oveľa dôležitejšie však je, aby každý človek začal sám u seba a snažil sa robiť niečo pre svoje zdravie. Nie však preto, že je to "moderné", ale hlavne preto, že je to naozaj dôležité pre správne fungovanie celého organizmu. Pokiaľ človek žije zdravo, potom je u neho oveľa menšie riziko vzniku závažných ochorení, je tiež v lepšej psychickej pohode a to všetko sa odráža samozrejme na jeho zovňajšku.

Každý môže začať len tak sám od seba, proste sa rozhodne pre zdravší spôsob života, nie je predsa potrebné drieť sa niekoľkokrát denne vo fitnescentre alebo piť litre chudnúcich koktejlov. A čo je vlastne myslené tým zdravým spôsobom života? Zjednodušene sa dá povedať, že je to taký spôsob, kedy sa človek snaží jesť zdravú a vyváženú stravu, neprejedá sa, má dostatok pohybu a samozrejme sa snaží vyvarovať fajčeniu, tvrdému alkoholu a iným návykovým látkam.

Žijte zdravo - tukomer

Pri vykonávaní akejkoľvek činnosti je vždy dôležitá kontrola, preto i pri zlepšovaní vašej kondície, tvarovaní postavy alebo snahe schudnúť, je dôležité priebežne kontrolovať váš telesný stav. Je to možné vykonávať často drahým lekárskym vyšetrením, alebo oveľa lepším spôsobom a to pomocou rôznych typov zdravotných monitorov, tukomerov a podobných zariadení.

Ceny týchto zariadení nie sú nijako vysoké a ich výsledky sú veľmi presné a tým vám môžu pomôcť správne sledovať a optimalizovať vašu snahu o zlepšenie zdravotného stavu. Máte teda neustálu kontrolu nad svojim telom. Medzi ďalšie výhody týchto zariadení patrí rýchle a pohodlné meranie, možnosť merania pre viac osôb a tiež to, že často obsahujú viac funkcií v jednom zariadení (krokomer, meranie BMI indexu, zistenie hodnoty základného metabolizmu, atď.), a tým sa rozširujú možnosti použitia takýchto prístrojov.

Stačí si teda len vybrať. Možno vás zaujme niektorý prístroj z našej ponuky.

Slovník pojmov

BI metóda - metóda merania tuku založená na bio-elektrickej impedancii (BI) ľudského tela. Je využívaná v súčasných tukomeroch.

Žijte zdravě

Podiel telesného tuku - hodnota, ktorá udáva množstvo tuku v percentách, ktorý je obsiahnutý v ľudskom tele. Meria sa prístrojmi nazývanými tukomery a najčastejšie na základe bio-elektrickej impedancie ľudského tela a zadaných osobných údajov (hmotnosť, výška, vek, pohlavie).

Index telesnej hmotnosti (Body Mass Index = BMI) je celosvetovo uznávaným štandardom pre hodnotenie obezity a úzko súvisí s množstvom tuku v ľudskom tele. Základom tohto indexu je telesná hmotnosť a výška. Vzorec pre výpočet BMI potom vyzerá takto: BMI = hmotnosť (kg)/výška (m)².

Tento index predovšetkým vyjadruje nadváhu alebo obezitu celého tela.

Základný (bazálny) metabolizmus - označuje základnú látkovú výmenu prebiehajúcu v ľudskom organizme. Je to množstvo energie, ktoré je potrebné pre zaistenie základných životných funkcií. Je to teda energia, ktorá je potrebná pre udržanie tela v absolútnom pokoji, kedy nervy, svaly a tráviaci systém sú nečinné. Hodnota základného metabolizmu sa líši podľa rasy, pohlavia, veku, typu postavy a ďalších vlastností ľudského tela. Základný metabolizmus je údaj dôležitý hlavne pre zistenie základného príjmu energie nielen počas programov redukcie váhy. Udáva sa v kilokalóriách (kcal).

-- Libor Valíček --

Odporúčame