KROKOMER PRE MERANIE VZDIALENOSTI

KROKOMER IC-828

Krokomer

Ak chcete vedieť, ako ste na tom pri chôdzi, potom vám odpovie krokomer, prístroj pre meranie vzdialenosti, počtu krokov a kalórií. Krokomer, jednoducho upevnený za opaskom, ukazuje počet vašich krokov. A ešte vám dokonca vypočítava spotrebované kalórie a absolvovaný úsek. Navyše prepína medzi zobrazením kalórií, počtom celkových krokov a vzdialeností. Kedy s ním urobíte prvý krok?

Krokomer IC-828 je elektronický pedometer pre meranie vzdialenosti, počtu krokov a spálených kalórií pri chôdzi. Navyše ponúka zmeranie telesného tuku a obsahu vody v tele pomocou dvoch elektród umiestených na hornej hrane prístroja. Pri prvom spustení nastavíte hodiny a údaje o svojej osobe. Prístroj si vyžiada Vašu hmotnosť, výšku, vek a pohlavie. Potom môžete vykonať meranie telesnej vody a tuku.

Pokiaľ chcete používať krokomer u viacerých členov rodiny, nie je treba každý krát meniť hodnoty výšky, váhy, veku a pohlavia. Krokomer IC-828 si zapamätá až osem osôb a ich údaje. Pri použití iného člena rodiny si jedným tlačidlom vyberie svoje číslo a všetky jeho údaje sa načítajú do prístroja. Prístroj možno používať v jednotkách pre Európu (kilogram, meter) alebo v jednotkách amerických (libra, palce).

Tabulka telesného tuku v tele
Pohlavie Vek a postava: veľmi hubená hubená normálna obézna veľmi obézna
Muž pod 30 rokov pod 10 % 10 - 14% 14 - 25% 25 - 35% nad 35%
Muž nad 30 rokov pod 12 % 12 - 17% 17 - 27% 27 - 38% nad 38%
Žena pod 30 rokov pod 16 % 16 - 23% 23 - 31% 31 - 40% nad 40%
Žena nad 30 rokov pod 18 % 18 - 25% 25 - 34% 34 - 43% nad 43%

Podiel telesnej vody v tele

Muž
do 30 rokov - priemerne 65%
nad 30 rokov - priemerne 55%

Žena
do 30 rokov - priemerne 60%
nad 30 let - priemerne 46%

Čo Vás zaujíma

Kde by mal som nosiť krokomer?

Prax preukázala, že najlepšie je nosiť krokomer priamo nad kolenom. Nemal by byť umiestnený nižšie, a nemal by byť umiestnený vyššie než v páse. Na konkrétnom umiestnení závisí presnosť merania. Umiestnenie je individuálne podľa techniky chôdze daného jedinca.

Ako spočítať dĺžku kroku?

Priemerný krok je určený vzdialenosťou medzi prednou a zadnou nohou pri jednom kroku. Najlepším spôsobom, ako jej zistiť, je urobiť 10 krokov a prejdenú vzdialenosť potom vydeliť 10. Moderný elektronický krokomer však toto urobí za Vás. Zadáte iba svoju výšku, váhu, pohlavie a vek.

Bude krokomer merať jazdu na bicykli, beh alebo iné činnosti?

Krokomery sú presné pre chôdzu, ale strácajú účinnosť alebo presnosť pri prudkých činnostiach. Beh a iné silné údery pri cvičení nevyvolané chôdzou budú zväčšovať vzdialenosť a kalorickú spotrebu. Naopak pri behu používate dlhší krok, než nastavenú dĺžku kroku pre chôdzu, to opäť bude skresľovať zobrazované údaje, tento krát dole. Vo väčšine prípadov krokomery nemožno použiť pre bicykel, pretože pri šliapaní nevznikajú dostatočne veľké rázy, tak ako pri chôdzi.

Ako krokomery pracujú - čo vlastne merajú?

- mechanické "kyvadlo" sa pohybuje a s každým rázom prenesie pohyb na snímač
- snímač vyšle impulz do elektronickej časti krokomeru
- elektronika spracuje signál - vypočíta vzdialenosť a novú energetickú spotrebu. Mechanická časť musí byť dobre zostrojená, aby zachytávala iba kroky a nie náhodné otrasy nižšej intenzity. To spĺňajú elektronické krokomery.

Krokomery sú výrobcom testované na skupinách osôb a sú vyhodnocované rozdiely na rovnakej trati u viacerých osôb. Podľa toho je nastavená citlivosť mechanizmu. Presnosť meraní je obvykle na úrovni nad 95%.

-- Libor Valíček --

Prečítajte si