TLAKOMER S GLUKOMEROM

TLAKOMER S GLUKOMEROM TD-3213 (sada)

TD-3213 je veľmi kvalitný prístroj, určený pre meranie krvného tlaku na zápästí a pre meranie hladiny cukru v krvi. Je teda kombináciou dvoch samostatných prístrojov, tlakomeru a glukomeru a je teda veľmi dôležitým pomocníkom ľudí s diabetesom.

Technické parametre

Tlakomer s glukomerom TD-3213 popis

- Displej LCD
- Rýchle zistenie výsledku merania do 10s
- Množstvo krvi potrebné pre meranie iba 2,5 mikrolitra
- Merná jednotka: mmol/l (milimol na liter)
- Rozsah merania: 1,1 až 33,3 mmol/l
- Pamäť pre 352 záznamov nameraných hodnôt vrátane dátumu a času
- Vonkajší priestor pre meranie je chránený proti kontaminácii a znečisteniu
- Detekcia vloženia skúšobného pásiku
- Detekcia aplikácie krvnej vzorky
- Odpočet času merania
- Vypnutie po 3 minútach nečinnosti
- Rozsah merania tlaku od 0 do 300mmHg
- Rozsah tepovej frekvencie od 40 do 199 tepov za minútu
- Presnosť merania tlaku +/- 3 mmHg
- Presnosť merania tepu +/- 4%
- Automatické tlakovanie
- Automatická kalibrácia merania cukru v krvi
- Voliteľná jednotka merania tlaku mmHg alebo Kpa
- Voliteľná jednotka merania cukru v krvi mg/dl alebo mmol/L
- Voliteľná jednotka merania okolitej teploty °C alebo °F
- Absolútna priemerná hodnota cukru v krvi
- Pripojenie k PC portom RS-232
- Napájanie: 2ks batérií typu AAA
- Životnosť batérie: viac ako 200 testov
- Indikácia vybitej batérie
- Veľkosť manžety 13,5 - 19,5cm
- Rozmery: 76 x 60 x 30 mm
- Hmotnosť: 135g

Odberové ihličky (lacenty) TD-4313L

Odberové ihličky slúžia na získanie kvapky krvi k následnej analýze hladiny cukru v krvi. Ihličky sú sterilné a slúžia iba na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 50 kusov. Ihličky TD-4313 sú určené a plne kompatibilné s odberovým perom, ktoré je súčasťou základnej sady tlakomeru s glukomerom TD-3213.

Postup odobratia vzorky je rovnaký ako pri odberových ihličkách G-423L.

Testovacie prúžky TD-4313S

Tlakomer s glukomerom TD-3213 sada

Testovacie prúžky TD-4313S sú určené iba pre glukomer TD-3213. Balenie obsahuje 50 kusov, ktoré sú sterilné. Glukomer TD-3213 meria množstvo cukru v krvi nanesené do aplikačného žliabku testovacieho prúžku TD-4313S, ktorá je nasatá do reakčnej komôrky, kde dôjde k analýze tejto krvnej vzorky. Popis testovacích prúžkov TD-4313S, ich skladovanie, manipulácia s nimi a postup merania, sú rovnaké ako pri testovacích prúžkoch G-423S.

Certifikácia

Tlakomer s glukomerom TD-3213, odberové ihličky TD-4313L a testovacie prúžky TD-4313S zodpovedajú predpisom podľa smernice EU IVDD (98/79/EC). Na konštrukciu alebo výrobu výrobku sa vzťahujú nasledujúce normy:
- IEC 60601-1 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky)
- IEC 61010-1 (Bezpečnostné požiadavky na elektrické merné, kontrolné a laboratórne zariadenia, časť 1: Všeobecné požiadavky)
- IEC 60601-1-2 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 2: Kolaterálna norma, Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky a skúšky)

-- Jiří Hošek --

Odporúčame

Sada obsahuje

- Prístroj TD-3213
- Testovacie prúžky
- Odberné pero (autolanceta)
- Kódovaciu kartu
- Ihličky pre odber krvi
- Kontrolný roztok
- Plastové puzdro
- Dve alkalické batérie AAA