GLUKOMER G-423 A PRÍSLUŠENSTVO

GLUKOMER G-423 (sada)

Glukomer G-423 sada

Glukomer G-423 je jeden z najlepších systémov pre sledovanie hladiny krvného cukru. Výsledky získané pomocou glukomeru G-423 môžu Vám i vášmu lekárovi pomôcť sledovať a optimalizovať Váš liečebný plán a tým dosiahnuť kontrolu nad Vaším ochorením.

Systém G-423 poskytuje presné výsledky testov na základe kalibrácie glukomeru plazmou. Táto skutočnosť umožňuje Vám a Vášmu lekárovi jednoduchšie porovnanie nameraných výsledkov s výsledkami laboratórnymi.

Glukomer G-423 je určený pre vonkajšie použitie (diagnostika "in vitro") a je používaný výhradne pre testovanie množstva cukru v krvi a to iba pre čerstvé vzorky kapilárnej krvi. G-423 je určený pre použitie v domácnostiach i v klinických zariadeniach. Nesmie byť používaný pre diagnózu cukrovky ani pre testy na novorodencoch.

Nadmerné (nad 55%) alebo veľmi nízke (pod 30%) množstvo červených krviniek (hematokrit) v krvi môže spôsobiť skreslené výsledky testu.

Glukomer G-423 popis

Technické parametre

- Amperometrický bio-senzor
- Rýchle zistenie výsledku merania do 10s
- Množstvo krvi potrebnej pre meranie iba 2,5 mikrolitra
- Merná jednotka: mmol/l (milimol na liter)
- Rozsah merania: 1,1 až 33,3 mmol/l
- Pamäť pre 180 záznamov nameraných hodnôt vrátane dátumu a času
- Výsledky meraní za 7 / 14 / 21 / 28 dní
- Vonkajší priestor pre meranie je chránený proti kontaminácii a znečisteniu
- Detekcia vloženia skúšobného pásiku
- Detekcia aplikácie krvnej vzorky
- Odpočet času merania
- Vypnutie po 3 minútach nečinnosti
- Pracovná teplota: 10°C až 70°C
- Skladovacie podmienky: -20°C až 70°C, 5% až 95% relatívnej vlhkosti
- Kontrola pracovnej teploty
- Spotreba v stave pokoja: menej než 20 A (mikroampér)
- Napájanie: líthiová batéria CR2032
- Životnosť batérie: viac ako 1000 testov
- Indikácia vybitej batérie
- Rozmery: 81 x 62 x 19 mm
- Hmotnosť: 60g

Certifikácia

Tento výrobok zodpovedá predpisom podľa smernice EU IVDD (98/79/EC). Na konštrukciu a alebo výrobu výrobku sa vzťahujú nasledujúce normy:

- IEC 60601-1 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky)
- IEC 61010-1 (Bezpečnostné požiadavky na elektrické merné, kontrolné a laboratórne zariadenia, časť 1: Všeobecné požiadavky)
- IEC 60601-1-2 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 2: Kolaterálna norma, Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky a skúšky)

Odberové ihličky G-423L

Glukometr G-423 Odberové ihličky

Odberové ihličky (lancety) slúžia na získanie kvapky krvi k následné analýze hladiny cukru v krvi. Lancety sú sterilné a slúžia výhradne k jednorazovému použitiu. Balenie obsahuje 50 kusov. Lancety G-423L sú určené a plne kompatibilné s odberovým perom, ktoré je súčasťou základnej sady glukomeru G-423.

Postup odobratia vzorky

Z ihličky sa odstráni ochranný kryt a vloží sa do odberového pera. Nastaví sa hĺbka vpichu. Miesto vpichu je potrebné najskôr umyť mydlom a usušiť. Potom sa prevedie vpich. Glukomer G-423 potrebuje na vykonanie testu veľmi malé množstvo krvi, ktoré sa najčastejšie získava s končeku prstu. Pri manipulácii s lancetou sa musí zachádzať veľmi opatrne a po získaní vzorky sa musí umiestniť do nádoby vhodnej na ostré predmety.

Certifikácia

Tento výrobok zodpovedá predpisom podľa smernice EU IVDD (98/79/EC). Na konštrukciu alebo výrobu výrobku sa vzťahujú nasledujúce normy:

- IEC 60601-1 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky)
- IEC 61010-1 (Bezpečnostné požiadavky na elektrické merné, kontrolné a laboratórne zariadenia, časť 1: Všeobecné požiadavky)
- IEC 60601-1-2 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 2: Kolaterálna norma, Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky a skúšky)

Testovacie pásiky (pásky) G-423S

Testovacie pásiky G-423S sú určené iba pre glukomer G-423. Balenie obsahuje 50 kusov ktoré sú sterilné a certifikované. Glukomer G-423 meria množstvo cukru v krvi nanesenej do aplikačného žliabku testovacieho prúžku G-423S, ktorá je nasatá do reakčnej komôrky, kde dôjde k analýze tejto krvnej vzorky.

Zabalené testovacie pásiky sa ukladajú na chladnom mieste. Teplota skladovania je 0°C až 30°C. Je potrebné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením a horkom a musia sa uchovávať iba v originálnych nádobkách. Po vybratí testovacieho prúžku z nádobky je potrebné ju ihneď pevne uzavrieť. Počas manipulácie s pásikom je možné sa ho dotýkať kdekoľvek na jeho povrchu. Použiteľnosť pásikov je 2 mesiace po otvorení nádobky, preto je dobré si na nádobku zaznamenať dátum jej prvého otvorenia. Prúžky sa používajú ihneď po ich vytiahnutí z nádobky.

Na aplikačný žliabok sa môžu nanášať iba vzorky krvi, nanášanie iných látok spôsobí nepresné výsledky meraní. Rovnako tak použitie prúžkov po záruke môže skresliť výsledky meraní. Prúžky sa nesmú ohýbať, skracovať alebo inak upravovať.

Popis testovacieho prúžku

Glukomer G-423 Testovacie prúžky Popis testovacieho prúžku Glukomer G-423

Certifikácia

Tento výrobok zodpovedá predpisom podľa smernice EU IVDD (98/79/EC). Na konštrukciu a alebo výrobu výrobku sa vzťahujú nasledujúce normy:

- IEC 60601-1 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky)
- IEC 61010-1 (Bezpečnostné požiadavky na elektrické merné, kontrolné a laboratórne zariadenia, časť 1: Všeobecné požiadavky)
- IEC 60601-1-2 (Zdravotnícke elektrické zariadenia, časť 2: Kolaterálna norma, Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky a skúšky)

Postup merania hladiny cukru v krvi s glukomerom G-423

1. Vloženie testovacieho prúžku. Glukomer sa tým automaticky zapne a začne blikať symbol kvapky krvi.
2. Aplikovanie vzorky - kvapka krvi sa priloží a podrží pri aplikačnom žliabku na testovacom prúžku v mieste úzkeho kanáliku.
3. Kvapka krvi sa pridrží pri aplikačnom žliabku, pokiaľ nie je kontrolný otvor úplne zaplnený. Potom začne glukomer odpočítavanie.
4. Presné výsledky testu sa zobrazia na displeji iba za 10 sekúnd.

Postup merania Glukomer G-423

Kontrolný roztok G-423C

Kontrolný roztok pre Glukomer G-423C

Slúži ku kontrole a nacvičeniu postupu merania krvi pred prvým použitím meradla G-423. Test s kontrolným roztokom sa prevádza:
- Pri použití novej nádobky s testovacími prúžkami
- Minimálne raz týždenne
- Kedykoľvek je podozrenie, že glukomer alebo testovacie prúžky nepracujú správne
- Keď výsledky testu krvného cukru nezodpovedajú predpokladaným hodnotám
- Pokiaľ dôjde k pádu glukomeru na zem

Kontrolný roztok sa musí používať iba pre určený glukomer. Pred zahájením testu by mal byť kontrolný roztok, glukomer i testovacie prúžky uložené v miestnosti s izbovou teplotou 20°C - 25°C. Použiteľnosť roztoku je iba 3 mesiace po prvom otvorení.

Kontrolná karta a karta kódov

Kódy slúžia ku vzájomnej kalibrácii testovacích prúžkov a meradla, ktoré je potrebné na dosiahnutie presných výsledkov. Pred prvým použitím glukomeru a po každej výmene nádobky s testovacími prúžkami sa musí glukomer skalibrovať vložením kódovacej karty.

Prepojenie Glukomeru G-423 s PC

Sada pre prepojenie glukomeru G-423 s PC

Sada obsahuje inštalačné CD a kábel pre prepojenie glukomeru s PC. Sada slúži ku komunikácii a prenášaniu dát medzi glukomerom G-423 a PC. Inštalačné CD obsahuje software "Blood Glucose Management Software", ktorý umožňuje sťahovať, ukladať a exportovať dáta, namerané glukomerom G-423.

Systémové požiadavky
- Operačný systém Windows 98 SE / Me / XP
- Pre operačné systémy Windows 98 SE a Me je vyžadovaný ovládač Microsoft MDAC 2.5, ktorý je priložený na inštalačnom CD.

-- Jiří Hošek --

Odporúčame

Sada obsahuje

- 1x glukomer G-423
- 1x odberové pero
- 10x ihličky G-423L
- 10x testovacie pásiky G-423S
- 1x kontrolná karta a karta kódov
- 1x taška na celou sadu