DOMÁCI EKG PRÍSTROJ READMYHEART V2.0

EKG PRÍSTROJ READMYHEART V2.0

EKG prístroj ReadMyHeart V2.0 je už druhá verzia osobného, neinvazívneho, ručného monitorovacieho zariadenia srdca navrhnutého hlavne pre individuálne a rodinné použitie. Nie je to diagnostický prístroj, slúži len pre nahrávanie EKG záznamov. Dovoľuje užívateľom kdekoľvek a kedykoľvek zmerať a zaznamenať elektrické aktivity ich srdca. Elektrické signály zo srdca sú získané umiestnením palcov na špeciálne navrhnuté vodivé plôšky (elektródy) bez použitia komplikovaných káblov alebo vodivých gélov.

Činnosť srdca

Každé meranie s prístrojom ReadMyHeart trvá 30 sekúnd, pri tomto meraní prístroj zaznamená 15 sekúnd aktivity srdca a okamžite zobrazí na LCD priemer troch zmeraných parametrov: priemernú rýchlosť srdca(HR), ST segment a QRS interval.

ReadMyHeart dokáže preniesť všetky zaznamenané merania do osobného počítača pomocou USB spojenia. V PC možno EKG záznamy jednoducho prehliadať, spravovať, tlačiť alebo odoslať cez internet lekárovi.

EKG prístroj ReadMyHeart sa vyznačuje skvelými rozmermi: 12 x 8 x 2 cm a hmotnosťou iba 116 gramov. Takto malý prístroj môžete mať neustále pri sebe a máte tak možnosť kedykoľvek previesť kontrolu vášho srdca. Prístroj je vybavený LCD displejom, na ktorom je možné prehliadať parametre jednotlivých EKG záznamov. Do vnútornej pamäti prístroja je možné uložiť až 30 záznamov. Vďaka USB rozhraniu a priloženému programu je možné všetky namerané záznamy jednoducho rýchlo preniesť do počítača.

EKG prístroj ReadMyHeart

Priložený program ponúka možnosť prehliadania EKG záznamov, každý užívateľ si môže vytvoriť svoj účet a EKG záznamy si k nemu priradiť. Je možné zobraziť jednotlivé EKG impulzy a ku každému impulzu jeho parametre. Program tiež ponúka funkciu vypočítania priemerných EKG parametrov z určeného úseku EKG záznamu. K záznamom je možné pridať textovú poznámku, je možné ich ukladať do PC vo forme obrázku BMP alebo vytlačiť. Veľmi zaujímavou funkciou, ktorú prístroj ReadMyHeart ponúka, je možnosť odosielať namerané záznamy lekárovi. Odosielanie je možné buď e-mailom alebo na FTP server.

Postup merania

EKG postup merania

Prístrojom ReadMyHeart je možné merať EKG signál dvomi spôsobmi. Primárny spôsob je pomocou dvoch vstavaných kovových elektród. Pred meraním je potrebné umyť si ruky mydlom. Potom sa meraná osoba pohodlne posadí a upokojí sa. Stlačením tlačidla spustí meranie a palce rúk priloží jemne na elektródy. Je dôležité na elektródy nijako netlačiť. Meranie trvá 30 sekúnd a potom sa na displeji zobrazia namerané EKG parametre.

Druhou metódou je použitie pomocného káblu s vodivými elektródami. Kábel sa pripojí k prístroju a elektródy sa prilepia na vnútornú časť pravého a ľavého predlaktia. Ďalej je postup merania rovnaký ako pri použití vstavaných elektród.

EKG postup merania

Obsah balenia

EKG prístroj ReadMyHeart V2.0
Prídavný kábel s elektródami
USB kábel
CD s programom ReadMyHeart pre správu záznamov
Návod na použitie

Technické parametre

Technické parametre ReadMyHeart

-- Libor Valíček --

KAPITOLY ČLÁNKU

Multimediálna prezentácia na stiahnutie

ReadMyHeart.ppt (6 MB)
ReadMyHeart.zip (4 MB)
Aktualizácia-SOP.ppt

 

Prečítajte si