DIGITÁLNE TEPLOMERY

MERANIE TEPLOTY A DIGITÁLNE TEPLOMERY

Digitálne teplomeryTelesná teplota je rovnováha medzi produkciou tepla telesných tkanív a jeho stratou do vonkajšieho prostredia (do okolia). Za normálneho stavu, keď je človek zdravý, udržiava termoregulačné centrum v hypotalame telesnú teplotu okolo 36,4 °C. Telesná teplota je jedným z prvých príznakov mnohých chorôb. Presné meranie teploty je preto úplne zásadné pre správnu diagnostiku a včasné začatie liečby.

Meranie teploty sa vykonáva v blízkosti veľkých artérií (v podpazuší, ústach, konečníku, uchu a na čele). Na meranie teploty má vplyv veľa faktorov.

Meranie teploty a faktory, ktoré meranie teploty ovplyvňujú:

· vek pacienta
· denná doba, v ktorú teplotu meriate, pretože telesná teplota sa rytmicky mení v priebehu celého dňa
· fyzická aktivita pacienta
· potenie
· teplota okolia

Meranie teploty je možné vykonávať s dostatočnou presnosťou v rekte alebo ústnej dutine. Meranie teploty v podpazušnej jamke je nepresné a vyžaduje dlhšiu dobu merania.

Priemerné hodnoty telesnej teploty

v podpazuší: 34,7 - 37,3 °C
v ústach: 35,5 - 37,5 °C
v uchu: 35,8 - 38,0 °C

Meranie teploty možno vykonávať rôznymi typmi teplomerov, ktoré majú svoje výhody a nevýhody. Teplomery volíme podľa toho, kde chceme merať telesnú teplotu.

Meranie teploty delíme na:

Bezkontaktné - infra teplomery
Kontaktné - ortuťové, alkoholové a digitálne teplomery
Lekárska termografia

Meranie teploty a typy teplomerov:

· ortuťové teplomery
· elektronické (digitálne teplomery)
· infra teplomery (teplomery používané do uší alebo na čelo)
· alkoholové teplomery

Základné typy teplomerov, ich výhody a nevýhody (nemusia platiť vždy):

Ortuťové teplomery

Ortuťovým teplomerom už odzvonilo. Rozsah obvykle: 35 - 42 °C so stupnicou delenou po 0,1 °C.

Výhody: najrozšírenejšie, jednoduchá manipulácia, vysoká presnosť.
Nevýhody: dlhý čas merania teploty, rozbíjajú sa, obsahujú ortuť, Európska komisia zakázala od 3. apríla 2009 ich predaj v krajinách EÚ.

Elektronické/digitálne teplomery

Digitálne teplomeryDigitálne teplomery sú určené na orientačné meranie teploty v podpazušnej jamke. Digitálne teplomery sú napájané batériou (1,5 V gombíková batéria). Digitálne teplomery obvykle disponujú dvomi druhmi alarmov - pri ukončení merania (dlhý prerušovaný tón) a pri zvýšenej teplote (kratší intenzívnejší tón). Obvykle sa digitálne teplomery dodávajú v plastovom obale.

Ako vyzerajú digitálne teplomery? Kovová špička s teplotným senzorom; dostatočne veľký LCD displej, kde sa zobrazuje nameraná hodnota. Tlačidlo na digitálnych teplomeroch umožňuje zobrazenie poslednej nameranej pamäti.

Výhody: pomerne nízka cena (5-8 eur), neobsahujú ortuť, značná bezpečnosť, rýchle meranie teploty (v desiatkach sekúnd), odolné proti pádu, vode odolné, ergonomický tvar.

Nevýhody: digitálne teplomery majú nízku životnosť, premenlivá presnosť, po 2 rokoch by sa mali digitálne teplomery nechať overiť.

Infra teplomery (používané do uší alebo na čelo)

Infra teplomeryInfra teplomery poskytujú široký rozsah merania od 0 - 100 °C. Infra teplomery môžu byť použité nielen na meranie telesnej teploty, ale tiež na meranie: povrchovej teploty mlieka v dojčenských fľašiach, povrchovej teploty detského kúpeľa, okolitej teploty.

Výhody: jednoduché meranie teploty, pomerne presné meranie teploty, rýchle (do 2 sekúnd).

Nevýhody: vysoká cena za jednorazové nástavce (okolo 30-35 Eur/kus), po 2 rokoch by sa mali nechať infra teplomery kalibrovať. Infra teplomery sú viac vhodné pre použitie do ordinácií praktických lekárov.


Alkoholové teplomery

Výhody: jednoduchá manipulácia, so značkou CE sa nemusí overovať.
Nevýhody: nízka životnosť.