ACU-PEN ZAMERIAVAČ AKUPUNKTÚRNYCH BODOV

ACU-PEN

Popis e-Acu-Pen

e-ACU-Pen je dvojúčelové zariadenie pre osobné domáce použitie, ktoré pracuje ako zameriavač akupunktúrnych bodov ľudského tela s akustickým signálom a okrem toho ako elektrický prúdový stimulátor akupunktúrnych bodov. e-ACU-Pen meria na presné určenie akupunktúrnych bodov ľudského tela elektrický odpor kože. Použitím priloženého obrázku s približným umiestnením akupunktúrnych bodov môžeme tieto body vyhľadávať pomocou e-ACU-Pen, ktorý vydáva akustický signál indikujúci presné umiestnenie. Táto technika umožňuje i neskúseným ľuďom nájsť zodpovedajúce body. Pri svojej druhej funkcii e-ACU-Pen vysiela ku stimulácii akupunktúrnych bodov slabý elektrický prúd, ktorý činí túto metódu jednoduchú, čistú, bez bolesti, príjemnú a obzvlášť vhodnú pre citlivých jedincov.

Doba trvania stimulácie a jej intenzita je daná akupunktúrnym bodom, je individuálne nastaviteľná a môže byť zvolená buď individuálne alebo nastavená na 15 alebo 30 sekúnd. Riadenie intenzity umožňuje nastavenie stimulačnej úrovne podľa voľby užívateľa. V závislosti na hrúbke kože môže užívateľ pociťovať slabé brnenie - blokované energie tela sú navrátené do vyváženého stavu.

Nasledujúce aplikačné príklady prislúchajú ku stavom, ktoré sú obvyklé v západných spoločnostiach a sú jednoduché pri liečbe s e-Acu-Pen. Liečenie konzultujte s lekárom.

Akupunktúrna mapa ľudského tela

Tu je 12 primárnych meridiánov (ciest) a dva ďalšie meridiány:
(anglická skratka meridiánu je v zátvorkách - tieto skratky sú uvedené v akupunktúrnej mape)
(1) Pľúcny meridián (Lu)
(2) Meridián hrubého čreva (Li)
Akubody (3) Žalúdočný meridián (St)
(4) Meridián sleziny a pankreasu (Sp)
(5) Srdcový meridián (He)
(6) Meridián tenkého čreva (Si)
(7) Meridián močového mechúra (Bl)
(8) Ľadvinový meridián (Ki)
(9) Osrdcovníkový meridián (Pe)
(10) Meridián troch ohňov (3H)
(11) Meridián vnútorných orgánov (Gb)
(12) Pečeňový meridián (Li)
(13) Riadenie ciev (GV)
(14) Riadenie počatia (CV)

Poznámka: Nikdy nestimulujte všetky body súčasne, ale vždy v rôznych kombináciách.

Tradičná akupunktúrna aplikácia

Chrípka - rovnako ako infekcie, celková infekcia horných ciest dýchacich, bolesti hlavy, svalové bolesti a bolesti kĺbov, tenisový lakeť, migréna, ženské problémy, hnačka, zápcha, nespavosť, bolesť zubov, atď.

-- Petr Sedlák --

KAPITOLY ČLÁNKU

Prečítajte si