ELEKTRONICKÝ TENS - EMS STIMULÁTOR HD2

TENS - EMS STIMULÁTOR HIVOX HD2

Elektronický TENS EMS stimulátor HD2

HIVOX HD2 je TENS a EMS kombinovaná jednotka, ktorá vám ponúka dva na sebe nezávislé kanály so štyrmi elektródovými doštičkami. Jedná sa o inovačný prístroj, ktorý sa vyznačuje široko aplikovateľnými funkciami, používaný na rôzne účely zlepšujúce zdravie a životnú pohodu: uľavuje od bolesti, udržuje psychickú pohodu, revitalizuje svaly a zmierňuje únavu. Rozmanité zabudované programy môžu uspokojovať vaše individuálne a špecifické potreby. Všetky programy sú automaticky nastavené a pripravené na použitie; nastavenie priamo prispôsobené zákazníkovi je dostupné vďaka skratkovým klávesom a môže byť používané i v priebehu aplikácie. Zistíte, že HD2, i napriek veľmi rozmanitým a výkonným funkciám, je veľmi jednoducho ovládateľný - len počas niekoľkých málo minút budete schopní prístroj ovládať bez pomoci manuálu.

Čo je TENS?

Pôvodné schopnosti TENS (Transcutaneuos Electrical Nerve Stimulator) pochádzajú od doktorov medicíny zo Starovekého Ríma. Užívali elektrických úhorov na ošetrovanie ľudí trpiacich bolesťami hlavy a artrózou. Neskôr ľudia objavili výhodu jednosmerného elektrického prúdu pri získavaní väčšieho efektu v TENS terapii. TENS je používaný na simuláciu nervov, svalov a buniek cez povrch pokožky pomocou slabého elektrického prúdu, ktorý spôsobuje, že mozog produkuje endorfíny a iné prírodné tlmiče bolesti.

TENS efekt

TENS, Trancsutaneous Electrical Nerve Stimulation (Transkutánny elektrický stimulant nervov) sa v klinickej praxi osvedčil ako efektívna liečba fyzickej bolesti bez medikamentov a vedľajších efektov. TENS jednotka vysiela kontrolované mikroelektrické prúdy, ktorým sa hovorí impulzy, skrz kožu tak, aby ovplyvňovali nervy alebo akupunktúrne body a uľavovali hlavne týmto druhom bolesti:
1) spôsobené chronickým ochorením,
2) pooperačné,
3) spôsobené úrazom pri športe,
4) ženským bolestiam.

Účinok zmiernenia bolesti/odstraňovanie bolesti je spôsobený dvomi cestami:
1) blokácia nervovej dráhy, ktorá vysiela bolestivé signály,
2) stimulácia mozgu, aby vysielal prirodzené analgetikum endorfín.

Súhrnne, vysokofrekvenčné impulzy sú účinné pri blokácii nervovej dráhy a nízkofrekvenčné impulzy pri stimulácii sekrécie endorfinu.

Schema TENS

TENS princíp

Schema TENS

Čo je EMS?

EMS (Electrical Neurotransmuscular Stimulation) je často používaný na zlepšenie zdravotného stavu , pri športe, rehabilitácii, pôsobí protistresovo, na bunkovú revitalizáciu, atď. Okrem toho, vďaka zabudovanej Masseur Touch Technology budete schopní vychutnať si pohodlnú masáž, uľavíte stuhnutým svalom a predídete únave. Navyše, vďaka automatickému nastaveniu, si môžete uložiť svoj individuálne upravený program iba niekoľkými stlačeniami kláves.

EMS princíp

Využíva výhod elektrického prúdu, ktorý stimuluje systém nervov a svalov. Skrz pokožku zvyšuje spontánne svalové kontrakcie. Je to pasívne cvičenie, ktoré redukuje úpadok spôsobený lokálnym nervovým zakrnením a lokálnou nervovou mŕtvicou.

Aplikácia EMS

Pomocou jeho aplikácie si organizmus nájde nový spôsob ako zabrániť bolesti.

-- Iva Jechlová --

Na stáhnutie