ČISTIČKY VZDUCHU - ČISTIČE VZDUCHU

ČISTIČKY VZDUCHU

Čističky vzduchu

Čističky vzduchu sú elektronické zariadenia, ktoré vďaka niekoľkonásobnému filtrovaniu vzduchu dokážu zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu vzduchu tým, že dokážu s vysokou účinnosťou eliminovať najrôznejšie nečistoty alebo pachy obsiahnuté vo vzduchu. V ovzduší môžu byť obsiahnuté rôzne škodlivé látky, ako sú napríklad peľ, baktérie, vírusy alebo nepríjemné pachy. Ľudský organizmus potom na vdýchnutie týchto látok reaguje rôznym spôsobom podľa ich veľkosti. Častice s veľkosťou väčšou ako 5 µm sú zachytené hornými cestami dýchacími a z tela sú potom vylúčené vo forme hlienu alebo môžu byť zhltnuté spolu so slinami. V zažívacím ústrojenstve sú potom tieto častice zničené (detoxikované). Častice s veľkosťou menšou ako 5 µm sa dostávajú až priamo do pľúc, čo môže spôsobovať zdravotné problémy. Čistý vzduch je teda základným predpokladom pre zdravý život.

Čističky vzduchu využívajú moderné technológie založené na niekoľkých špeciálnych filtroch radených za sebou a špeciálnu ionizačnú jednotku, ktorá filtrovaný vzduch obohacuje o záporné ióny, ktoré aktívnym spôsobom neutralizujú nečistoty obsiahnuté vo vzduchu a zároveň osviežujú vzduch. Vzduch je potom čistý a svieži, podobný ako napr. po búrke, v lese alebo v blízkosti vodopádu.

Základné funkcie čističiek vzduchu

- Účinne čistia vzduch
- Osviežujú vzduch
- Účinne likvidujú cigaretový dym a ďalšie chemické látky a aerosoli
- Ničia baktérie a vírusy, znižujú riziko prechladnutia
- Znižujú škodlivé pôsobenie karcinogénnych látok
- Odstraňujú alergény z prostredia
- Zmierňujú alergické a astmatické reakcie organizmu
- Zrýchľujú regeneráciu buniek a pôsobia antioxidačne
- Zaisťujú dobrý psychický stav - zlepšujú pamäť, koncentráciu a psychickú výkonnosť
- Sú veľmi vhodné pre osoby trpiace alergiami, astmou alebo respiračnými chorobami

Používané technológie

Čističiek vzduchu je na trhu niekoľko typov. Jeden typ pracuje na princípe vodných filtrov, kedy sú nečistoty zachytávané do nádržiek s vodou. Účinnosť týchto čističiek nie je však vyššia ako 70% a nevýhodou je to, že vodu v nádržkách je potrebné často meniť. Ďalším typom sú čističky využívajúce kombináciu aktívneho uhlíkového filtru a HEPA filtru. Tieto čističky dokážu zadržiavať prachové a peľové častice s účinnosťou až 99,9%.

Tretia skupina čističiek vzduchu využíva fotokatalytický princíp v spojení so špeciálnou ultrafialovou lampou. Tento typ čističiek efektívne ničí toxické látky, vírusy i baktérie obsiahnuté vo vzduchu. Proces čistenia prebieha v prítomnosti katalyzátoru, napr. oxid titanu (TiO2) pod vplyvom ultrafialového žiarenia vyžarovaného ultrafialovou lampou. Ďalším rozšíreným typom čističiek vzduchu sú čističky obsahujúce generátor negatívnych iónov - tzv. ionizátory. Ionizátory generujú záporné ióny, ktoré sa vo vzduchu nadväzujú na kladné ióny nečistôt. Tým dochádza k sedimentácii prašných častíc z ovzduší a tieto častice sa potom zachytávajú na najbližších plochách. Výsledkom je výrazné zníženie koncentrácie respirabilného prachu vo vnútornom ovzduší. Výhodou ionizátorov je úplne bezhlučná prevádzka a produkcia malých záporných iónov, ktoré okrem čistenia vzduchu dokážu vzduch tiež osviežiť.

Moderné čističky vzduchu v sebe často kombinujú viac vyššie popísaných technológií a tým dokážu čistiť vzduch s vyššou účinnosťou a zároveň dokážu eliminovať všetky častice obsiahnuté vo vzduchu, vrátane škodlivých plynov a pachov.

Filter HEPA

Je vyrobený z jemne tkaného materiálu, vďaka tomu neprepúšťa ani drobné nečistoty nachádzajúce sa v ovzduší, napríklad čiastočky peľu a jemný prach, a pod. Tento filter bol počas 2. svetovej vojny ako ochrana proti rádioaktívnemu prachu. HEPA filter zachytáva peľ, prach, mikroorganizmy s efektivitou 99,7%. Je založený na využití aktívneho uhlíkového filtru v spojení s filtrom na čistenie peľu a prachu. HEPA filter dokáže zachytiť častice až do veľkosti 3µm. HEPA filtre sú využívané i v lekárstve pre zaistenie dostatočne čistého vzduchu.

Čističky vzduchu filtr HEPA

HEPA filtre môžu pomôcť každému

- Zostať zdravším
- Kvalitnejšie spať
- Pracovať viac efektívne
- Byť viac kreatívny
- Efektívnejšie študovať

Aktívne uhlíkové filtre

Aktívne uhlíkové filtre sa chovajú ako huby, ktoré do svojich pórov zachytávajú väčšinu plynov a pachov obsiahnutých v ovzduší. Aktivovaný uhlík je živočíšne uhlie, ktoré bolo upravené kyslíkom, čím došlo ku vzniku obrovského množstva malých pórov medzi jednotlivými atómami uhlíku. Tieto póry absorbujú nebezpečné plyny a zápachy. S postupom času, ako sa póry zanášajú časticami nečistôt, je potrebné v závislosti na veľkosti filtra vykonať ich výmenu.

Nano-fotokatalyzátorový filter

Spoločne s ultrafialovými (UV) lampami rozkladá nebezpečné plyny a tým chráni pred nebezpečnými baktériami a nepríjemnými zápachmi. Fotokatalyzátorový filter je schopný rozložiť veľké množstvo znečisťujúcich a škodlivých plynov bez vytvárania druhotného znečisťovania. Tento filter má schopnosť vlastnej regenerácie, vďaka procesu samočistenia nie je prakticky potrebné filter vymieňať. Ako katalyzátor sa najčastejšie používa oxid titánu (TiO2).

Ultrafialové žiarenie

Ultrafialové svetlo dokonale ničí mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a plesne. Čistenie je založené na intenzívnom UV žiarení, ktoré vytvára fotochemický proces pre ničenie baktérií, vírusov a plesní a pomáha odstraňovať škodlivé plyny.

Ionizátor (generátor záporných iónov)

Ionizátor obohacuje vzduch o biologicky priaznivé ľahké záporné ióny a ešte zvyšuje účinnosť čistenia. Záporne nabité kyslíkové ióny pôsobia preukázateľne priaznivo na naše zdravie, na psychiku a imunitný systém. Negatívne ióny sú elektricky nabité neviditeľné častice bez zápachu, ktoré sa vo veľkom množstve vyskytujú v prírode. Čistenie vzduchu pomocou negatívnych iónov využíva to, že vo vzduchu sú všetky častice kladne nabité. Pokiaľ je teda do ovzdušia generovaný dostatočný počet negatívnych iónov, sú tieto ióny priťahované ku kladne nabitým časticiam nečistôt. Tým dochádza k tomu, že častice nečistôt sa stanú príliš ťažké na to, aby sa mohli naďalej vznášať vo vzduchu a padajú smerom ku zemi. Tým je teda zamedzené možnému vdýchnutiu týchto škodlivých častíc.

Čističky vzduchu ionty Čističky vzduchu ionty

V čistom vzduchu v prírode je množstvo kladných a záporných iónov približne v rovnováhe, ale v domácnostiach, kde sa používa veľké množstvo syntetických materiálov (záclony, čalúnenie, koberce, podlahové krytiny z PVC), pôsobenie kladne nabitej televíznej obrazovky alebo monitoru počítača, používanie laserových tlačiarní a kopírok, ale tiež smog a fajčenie spôsobujú nadbytok kladných iónov, ktoré potom vnikajú do pľúc, čo môže byť zdraviu škodlivé. Je teda veľmi dôležité s pomocou ionizátoru udržiavať rovnováhu medzi kladnými a zápornými iónmi.

-- Jiří Hošek --

Čističky vzduchu

Prečítajte si