MONITOR ZDRAVIA Y-2009

Y-2009 - NIE LEN TUKOMER

Monitor zdravia Y-2009

Tukomer Y-2009 patrí do kategórie prístrojov, ktoré okrem merania tuku v tele ponúkajú niekoľko ďalších funkcií. V tomto prípade to je výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI), určenia typu postavy a určenia hodnoty základného metabolizmu. Preto mu skôr sedí označenie monitor zdravia ako len tukomer. Pozrieme sa mu teda na zúbok.

Vzhľad, spracovanie, displej

Monitor zdravia Y-2009 svojim tvarom pripomína skôr volant vozidla formule 1, vďaka tomuto tvaru sa však veľmi dobre drží a je s ním dobrá manipulácia. Rozmery sú síce väčšie ako je zvykom u bežných tukomerov, ale je tomu hlavne kvôli veľkému displeju. Monitor zdravia Y-2009 displej Telo prístroja je vyrobené z tvrdeného šedého plastu a na ľavej a pravej rukoväti sú umiestnené kovové elektródy. Hmotnosť je 280g vrátane batérií.

Displej síce nie je podsvietený, ale zobrazované znaky sú dostatočne veľké a dobre čitateľné, takže by s ich čítaním nemali mať problémy ani starší ľudia. Pod displejom sú umiestnené ovládacie tlačidlá, ktoré sú gumové a dostatočne veľké, ich stáčanie je isté.

Na zadnej strane je umiestnený bzučiak a kryt na 2 batérie typu AAA 1,5V.

Ovládanie prístroja

Monitor zdravia Y-2009 ovladanie

Ovládanie prístroja sa vykonáva pomocou piatich tlačidiel zoskupených do oválu a umiestnených pod displejom. Po stranách sú šípky pre pohyb v menu, pod nimi sú tlačidlá POWER pre vypnutie a zapnutie prístroja a START pre spustenie merania. Uprostred je veľké žlté tlačidlo SET pre nastavovanie požadovaných informácií. Každé stlačenie tlačidla a rovnako tak priebeh merania je sprevádzaný pípaním, ktoré nemožno vypnúť, čo môže byť niekedy rušivé. Menu prístroja je síce v angličtine, ale je tak jednoduché, že s pomocou slovenského návodu by orientácia v ňom nemala robiť nikomu problémy. Prístroj má funkciu automatické vypnutie, kedy sa po 2 minútach nečinnosti automaticky vypne.

Funkcia tukomeru Y-2009

Meranie telesného tuku

Základnou funkciou monitoru zdravia Y-2009 je meranie podielu telesného tuku. Prístroj vykonáva meranie podľa zadaných informácií o osobe a podľa bio-elektrickej impedancie ľudského tela (BI metóda). Pred prvým meraním je teda potrebné zadať výšku, váhu, vek a pohlavie testovanej osoby.

Monitor zdravia Y-2009 zadna strana

Po nastavení požadovaných informácií stačí stlačiť tlačidlo START a uchopiť prístroj obomi rukami v mieste kovových elektród. Prístroj sám pozná, že sú ruky priložené a potom spustí meranie. Asi po 7 sekundách sa na displeji objaví výsledok merania. Podiel tuku je udávaný v percentách.

Spolu s hodnotou tuku sa na displeji zobrazí tiež symbol a názov typu postavy: príliš chudá (Emaciated), normálna (Standard), skryte obézna (Hide Corpulent), obézna s vysokým podielom svalovej hmoty (Muscle Corpulent), obézna (Corpulent).

Tukomer Y-2009 môže používať súčasne až 10 osôb, pretože do neho možno uložiť 10 osobných profilov, z toho je 9 stálych a 1 dočasný, ktorého parametre sa vymažú po každom vypnutí prístroja. V každom tomto profile sa pred prvým meraním zadajú potrebné informácie a potom je možné vykonávať meranie bez ďalších nastavovaní.

Výpočet indexu telesnej hmotnosti BMI

Výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI)

Okrem zmeranej hodnoty telesného tuku a určenia typu postavy, sa na displeji po vykonaní merania objaví tiež hodnota indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index = BMI), čo je celosvetovo uznávaný štandard pre hodnotenie miery obezity ľudského tela. BMI sa vypočítava podľa vzorce, ktorého vstupnými parametrami sú výška a hmotnosť osoby. Ďalej je uvedená tabuľka rozdelenia obezity podľa BMI.

Základný (bazálny) metabolizmus

Ďalšou hodnotou, ktorá je výsledkom meraní, je hodnota základného metabolizmu. Bazálny metabolizmus udáva hodnotu energie v kilokalóriách, ktorá je potrebná pre udržanie základných životných funkcií organizmu v stave absolútneho pokoja, kedy nervy, svaly a tráviaci systém sú nečinné. Hodnota základného metabolizmu sa líši podľa rasy, pohlavia, veku, typu postavy a ďalších vlastností ľudského tela.

Záver

Monitor zdravia Y-2009 je kvalitný prístroj, ktorý vám počas niekoľkých sekúnd zmeria a vypočíta základné parametre vášho tela a vy tak môžete mať neustálu kontrolu nad svojim organizmom. Tento prístroj by určite nemal chýbať v žiadnom fitnescentre a tak vám bude dobre slúžiť i doma.

Monitor zdravia Y-2009 baleni

Hodnotenie

+ veľký a prehľadný displej
+ rýchle a jednoduché meranie
+ určenie hodnoty základného metabolizmu
+ 10 osobných profilov
- chýba podsvietenie displeja
- nemožno vypnúť zvuk pri stlačení tlačidlaTechnické parametre

Označenie: Monitor zdravia
Model: Y-2009

Funkcie
Meranie podielu telesného tuku
Výpočet hodnoty BMI
Výpočet hodnoty základného metabolizmu
Vyhodnotenie podielu telesného tuku
Určenie typu postavy

Počet osobných profilov
9 stálych profilov + 1 dočasný profil pre hosťa
Osobné informácie: Výška: 100,0 - 199,5cm
Váha: 10,0 - 199,8kg
Vek: 10 - 99 let
Pohlavie: muž / žena

Prevádzkové podmienky
Teplota: 10 - 40°C
Relatívna vlhkosť: 30 - 85%

Podmienky uskladnenia
Teplota: -20 - 60°C
Relatívna vlhkosť: 10 - 95%

Napájanie: 2x batérie typu AAA 1,5V
Rozmery: 240mm (d) x 159mm (š) x 38mm (v)
Hmotnosť: 280g (vrátane batérií)

-- --

Prečítajte si