ORIENTAČNÉ DROGOVÉ TESTY - DROGOVÝ TEST NA HAŠIŠ, KONOPE, MARIHUANU

ORIENTAČNÝ DROGOVÝ TEST NA HAŠIŠ, KONOPE, MARIHUANU (THC)

Drogový test Chemtrue na THC je jednorazový imunologický test, ktorý slúži na kvalitatívnu detekciu THC a jeho metabolitov v ľudskom moči s limitnou hodnotou koncentrácie 50ng/ml.

THC je látka obsiahnutá v rastline s názvom Konope siate (Cannabis sativa), Konope indické (Cannabis indica) alebo Konope rumoviskové (Cannabis ruderalis). Marihuana je droga zložená zo sušených listov konope a v súčasnej dobe je najužívanejšou drogou. Hašiš je živica získaná z konope.

Orientačný drogový test na Hašiš, Konope, Marihuanu

Drogový test na THC je používaný pre získanie viditeľného orientačného výsledku. Test by mal byť používaný podľa pevne stanovených pravidiel, ktoré by mali byť priebežne kontrolované.

Skúška vykonaná drogovým testom na THC poskytne iba orientačný predbežný analytický výsledok. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku alternatívnou chemickou metódou v špecializovanom laboratóriu.

Postup vykonania testu je veľmi jednoduchý, stačí ponoriť testovací prúžok do vzorky moču na 15 až 20 sekúnd. Výsledok testu je možné odčítať po 5 až 8 minútach. Výsledok NESMIE byť odčítaný po viac ako 8 minútach. Vyhodnotenie výsledkov a rovnako tak odoberanie a zachádzanie so vzorkami je popísané v predchádzajúcej časti, ktorá je spoločná pre všetky drogové testy Chemtrue.

Presnosť a kvalita Chemtrue testu na THC

Presnosť Chemtrue drogového testu na THC bola hodnotená v porovnaní s komerčne dostupnými jednorazovými testami s testovacou hodnotou koncentrácie 50ng/ml. Od dobrovoľníkov bolo odobraných 100 vzoriek moču, vzorky boli testované obomi typmi testov a výsledkom bola 100% zhoda.

Ďalšie testovanie kvality Chemtrue drogového testu THC bolo vykonané v chemickom laboratóriu, kde bolo testovaných 62 močových vzoriek, ktoré boli nezávislým laboratóriom potvrdené ako pozitívne vzorky na THC. Tieto vzorky boli testované Chemtrue jednorazovým THC testom a tiež komerčne dostupným jednorazovým testom. Všetky testované vzorky s koncentráciou THC väčšou ako 50ng/ml boli THC testom Chemtrue vyhodnotené ako pozitívne. Všetky vzorky s koncentráciou THC nižšou ako 50ng/ml boli vyhodnotené ako negatívne. Komerčne dostupným testom boli vykonané úplne rovnaké testy a výsledkom bola 100% zhoda s drogovým testom Chemtrue.

Drogový test Chemtrue THC bol otestovaný nezávislým laboratóriom a má všetky potrebné certifikáty a povolenia.

Špecifiká Chemtrue orientačného drogového testu THC

Drogovým testom THC boli testované tiež vzorky, ktoré obsahovali iné drogy alebo ich metabolity ako THC.

Látky, ktoré spôsobia pozitívny výsledok testu, pokiaľ je ich koncentrácia vo vzorke rovná alebo vyššia ako uvedená koncentrácia v ng/ml:

11-nor-8-THC-9-carboxylic acid - 50
11-nor-9-THC-9-carboxylic acid - 50
11-hydroxy-9-tetrahydrocannabinol - 2500
8-tetrahydrocannabinol - 7500
9-tetrahydrocannabinol - 10000
Cannabinol - 10000

Látky, ktoré nemajú vplyv na výsledok testu, pokiaľ ich koncentrácia nepresiahne hodnotu 100 µg/ml.

Acetaminophen, Acetone, Albumin, Amitriptyline, Ampicillin, Aspartame, Aspirin, Atropine, Benzocaine, Bilirubin, Caffeine, Chloroquine, (+)-Chlorpheniramine, (+/-)-Chlorpheniramine, Creatine, Dexbrompheniramine, Dextromethorphan, 4-Dimethyaminoantipyrine, Dopamine, (+/-)-Ephedrine, (-)-Ephedrine, (+)-Epinephrine, Erythromycin, Ethanol, Furosemide, Glucose, Guaiacol, Glyceryl, Ether, Hemoglobin, Imipramine, (+/-)-Isoproterenol, Lidocaine, (1R,S)-(-)-N-Methyl-Ephedrine, (+)-Naproxen, (+/-)-Norephedrine, Oxalic Acid, Penicillin-G, Pheniramine, Phenothiazine, I-Phenylephrine, Phenylethylamine, Procaine, Quinidine, Ranitidine, Riboflavin, Sodium Chloride, Sulindac, Tyramine, Vitamin C.

-- --

Drogové testy Chemtrue

Prečítajte si

K stáhnutiu