ORIENTAČNÉ DROGOVÉ TESTY - TEST NA MORFIUM

ORIENTAČNý DROGOVÝ TEST NA MORFIUM (MOR)

Drogový test Chemtrue na morfium je jednorazový imunologický test, ktorý slúži na kvalitatívnu detekciu morfia a jeho metabolitov v ľudskom moči s limitnou hodnotou koncentrácie 300ng/ml. Drogový test na morfium je používaný pre získanie viditeľného orientačného výsledku. Test by mal byť používaný podľa pevne stanovených pravidiel, ktoré by mali byť priebežne kontrolované.

Orientačný drogový test na Morfium

Skúška vykonaná drogovým testom na morfium poskytne iba orientačný predbežný analytický výsledok. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku alternatívnou chemickou metódou v špecializovanom laboratóriu.

Postup vykonania testu je veľmi jednoduchý. Stačí pomocou priloženého kvapkadla preniesť 3 kvapky moču (cca 0,15ml) do oblasti "S" na testovacej doštičke. Pre každú vzorku použite zvláštne kvapkadlo.

Výsledok je možné zistiť medzi 3. až 8. minútou po aplikácii vzorky. Výsledok testu nesmie byť zisťovaný po viac ako 8 minútach. Výsledok NESMIE byť odčítaný po viac ako 8 minútach.

Vyhodnotenie výsledkov a rovnako tak odoberanie a zachádzanie so vzorkami je popísané v predchádzajúcej časti, ktorá je spoločná pre všetky drogové testy Chemtrue.

Presnosť a kvalita Chemtrue testu na morfium

Presnosť Chemtrue drogového testu na morfium bola hodnotená v porovnaní s komerčne dostupnými jednorazovými testami s testovacou hodnotou koncentrácie 300ng/ml. Od dobrovoľníkov bolo odobraných 150 vzoriek moču, vzorky boli testované obomi typmi testov a výsledkom bola 100% zhoda.

Ďalšie testovanie kvality Chemtrue orientačného testu na morfium bolo vykonané v chemickom laboratóriu, kde bolo testovaných 50 močových vzoriek, ktoré boli nezávislým laboratóriom potvrdené ako pozitívne vzorky na morfium. Tieto vzorky boli testované Chemtrue jednorazovým testom MOR a tiež komerčne dostupným jednorazovým testom. Všetky testované vzorky s koncentráciou morfia väčšou ako 300ng/ml boli MOR testom Chemtrue vyhodnotené ako pozitívne. Všetky vzorky s koncentráciou morfia nižšou ako 300ng/ml boli vyhodnotené ako negatívne. Komerčne dostupným testom boli vykonané úplne rovnaké testy a výsledkom bola 100% zhoda s drogovým testom Chemtrue. Počet testovaných vzoriek bol 25.

Koncentrácia 0 - 250 ng/ml
Komerčne dostupný test (300ng/ml): 0 pozitívnych, 25 negatívnych
Chemtrue drogový test MOR (300ng/ml): 0 pozitívnych, 25 negatívnych

Koncentrácia 320 - 1500 ng/ml
Komerčne dostupný test (300ng/ml): 25 pozitívnych, 0 negatívnych
Chemtrue drogový test MOR (300ng/ml): 25 pozitívnych, 0 negatívnych

Drogový test Chemtrue MOR bol otestovaný nezávislým laboratóriom a má všetky potrebné certifikáty a povolenia.

Špecifiká Chemtrue orientačného drogového testu MOR

Drogovým testom MOR boli testované tiež vzorky, ktoré obsahovali iné drogy alebo ich metabolity ako morium.

Látky, ktoré spôsobia pozitívny výsledok testu, pokiaľ je ich koncentrácia vo vzorke rovná alebo vyššia ako uvedená koncentrácia v ng/ml:

Morphine - 300
Codeine - 300
Ethyl Morphine - 300
Hydrocodone - 375
Hydromorphone - 400
Morphine-3-β-d-glucuronide - 490

Látky, ktoré nemajú vplyv na výsledok testu, pokiaľ ich koncentrácia nepresiahne hodnotu 100 µg/ml:

Acetaminophen, Cyclobenzaprine, Acetone, r-Cyclodextrin, Albumin, C-yproheptadine, Amitriptyline, (-)-Desoxyephedrine, D-Amphetamine, Dextromethorphan, L-Amphetamine, Diazepam, Amoxaoine, 4-Dimethylaminoantipyrine, Ampicillin, Diphenhydramine, Aspartame, (Asp-Pheethyl-Ester), 5,5-Diphenhylhydantoin, Aspirin, (Acetylsalicylic Acid), Dopamine, (3-Hydroxytyramine), Atropine, Doxylamine, Baclofen, Ecgonine, Ecgonine, Methyl Ester, Benzocaine, (Ethyl-Aminobenzoate), (-)Ephedrine, Benzoylecgonine, (+/-)-Ephedrine, Bilirubin, (-)-ψ-Ephedrine, (+)-Brompheniramine, (Dexbrompheniramine), (+)-ψ-Ephedrine, Caffeine, (+/-)-Ephedrine, Carbamate, Erythromycin, Carbamazepine, Ethanol, Carisoprodol, Chloroquine, (+)-Chlorpheniramine, Fentanyl, (+/-)-Chlorpheniramine, Fenofibrate, Chlorprothixene, Gemfibrozil, Chlorthalidone, Glucose, Cocaine, Guaiacol glyceryl ether, Clofibrate, DL-Homatropine, Creatine, Hemoglobin, Creatinine, Ibuprofen, Imipramine, Phencyclidine, (+/-)-Isoproterenol, Phenelzine, Lidocaine, Pheniramine, Maprotiline, Phenobarbital, Mephentermine, Penothiazine, MDA, Meperidine, Mephentermine, β-Phenylethylamine, Mes, Phentermine, Methadol, Primidone, Methadone, Procaine, Methamphetamine, Promazine, Methapyrilene, Promethazine, Methaqualone, d-Propoxyphene, (1R,2S)-(-)-N-Methyl-ephedrine, Protriptyline, Methylphenidate, Pseudoephedrine HCL, (+/-)3,4-Methylenedioxy- 2-propylantanoic acid, methamphetamine(+/-)3,4-, MDMA, Quinidine, Naloxone, Quinine, Naltrexone, Ranitidine, β-Naphthaleneacetic, Acid, Riboflavin, (+)-Naproxen, Salicylic acid, (-)-Nicotine, Secobarbital, Nicotinic, Acid, Sodium Chloride, (+/-)-Norephedrine, ((+/-)-Phenylpropanol), Sulindac, Nortriptyline, Theophyline, Noscapine, cis-Thiothixene, Oxalic Acid, Trifluoperazine, Oxycodone, Trimethobenzamide, Penicillin-G (Benzylpenicillin), Tyramine, Pentobarbital, Vitamin C, Perphenazine

-- --

Drogové testy Chemtrue

Prečítajte si

K stáhnutiu