ORIENTAČNÉ DROGOVÉ TESTY - DROGOVÝ TEST NA BENZODIAZEPÍNY

ORIENTAČNÝ DROGOVÝ TEST NA BENZODIAZEPÍNY (BZO)

Drogový test Chemtrue na benzodiazepíny je jednorazový imunologický test, ktorý slúži na kvalitatívnu detekciu benzodiazepínov a jeho metabolitov v ľudskom moči s limitnou hodnotou koncentrácie 300ng/ml. Drogový test na benzodiazepíny je používaný pre získanie viditeľného orientačného výsledku. Test by mal byť používaný podľa pevne stanovených pravidiel, ktoré by mali byť priebežne kontrolované.

Orientační drogový test na Benzodiazepiny

Skúška vykonaná drogovým testom na benzodiazepíny poskytne iba orientačný predbežný analytický výsledok. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku alternatívnou chemickou metódou v špecializovanom laboratóriu.

Postup vykonania testu je veľmi jednoduchý. Stačí pomocou priloženého kvapkadla preniesť 3 kvapky moču (cca 0,15ml) do oblasti "S" na testovacej doštičke. Pre každú vzorku použite zvláštne kvapkadlo.Výsledok je možné zistiť medzi 3. až 8. minútou po aplikácii vzorky. Výsledok testu NESMIE byť zisťovaný po viac ako 8 minútach. Vyhodnotenie výsledkov a rovnako tak odoberanie a zachádzanie so vzorkami je popísané v predchádzajúcej časti, ktorá je spoločná pre všetky drogové testy Chemtrue.

Presnosť a kvalita Chemtrue testu na benzodiazepíny

Presnosť Chemtrue drogového testu na benzodiazepíny bola hodnotená v porovnaní s komerčne dostupnými jednorazovými testami s testovacou hodnotou koncentrácie 300ng/ml. Od dobrovoľníkov bolo odobraných 100 vzoriek moču, vzorky boli testované obomi typmi testov a výsledkom bola 100% zhoda.

Ďalšie testovanie kvality Chemtrue drogového testu BZO bolo vykonané v chemickom laboratóriu, kde bolo testovaných 53 močových vzoriek, ktoré boli nezávislým laboratóriom potvrdené ako pozitívne vzorky na benzodiazepíny. Tieto vzorky boli testované Chemtrue jednorazovým testom BZO a tiež komerčne dostupným jednorazovým testom. Všetky testované vzorky s koncentráciou benzodiazepínou väčšou ako 300ng/ml boli BZO testom Chemtrue vyhodnotené ako pozitívne. Všetky vzorky s koncentráciou benzodiazepínou nižšou ako 300ng/ml boli vyhodnotené ako negatívne. Komerčne dostupným testom boli vykonané úplne rovnaké testy a výsledkom bola 100% zhoda s drogovým testom Chemtrue.

Drogový test Chemtrue BZO bol otestovaný nezávislým laboratóriom a má všetky potrebné certifikáty a povolenia.

Špecifiká Chemtrue orientačného drogového testu BZO

Drogovým testom BZO boli testované tiež vzorky, ktoré obsahovali iné drogy alebo ich metabolity ako benzodiazepíny.

Látky, ktoré spôsobia pozitívny výsledok testu, pokiaľ je ich koncentrácia vo vzorke rovná alebo vyššia ako uvedená koncentrácia v ng/ml:

Alprazolam - 150ng/ml
Bromazpam - 800
Chlordiazepoxide - 300
Clonazepam - 1000
Clobazam - 200
Clorazepam - 100
Delorazepam - 300
Flunitrazepam - 1000
Diazepam - 150
Lorazepam - 1500
Estazepam - 150
Lormetazepam - 1000
Estazolam - 2500
Flurazepam - 300
Medazepam - 2000
Nordiazepam - 100
Nitrazepam - 1000
Oxazepam - 300
Prazepam - 1000
Temazepam - 150
Triazolam - 1500.

Látky, ktoré nemajú vplyv na výsledok testu, pokiaľ ich koncentrácia nepresiahne hodnotu 100 µg/ml:

Acetaminophen, Doxylamine, Acetone, (+/-)-Ephedrine, Albumin, (-)-Ephedrine, Amitriptyline, (+)-Epinephrine, Ampicillin, Erythromycin, Aspartame, Ethanol, Aspirin, Furosemide, Atropine, Glucose, Benzocaine, Guaiacol glyceryl ether, Benzoylegonine, Hemoglobin, Bilirubin, Hydromorphone, Caffeine, Hydroxy tyramine, (+)-Chlorpheniramine, (+/-)-Chlorpheniramine, Imipramine, Chlorpromazine, (+/-)-Isoproterenol, Creatine, Deoxyephedrine, Naloxone, Dexbrompheniramine, Naltrexone, Dextromethorphan, Naphthalene acetic acid, 4-Dimethylaminoantipyrine, (+)-Naproxen, Dopamine, (+/-)-Norephedrine, 11-not-9-THC-9-carboxylic acid, Quinidine, Oxalic Acid Riboflavin, Oxycodone, Secobarbital, Penicillin-G, Sodium Chloride, Pentamine, Sulindac, Pentobarbital, Tenocyclidine, Pheniramine, Thiordazine, Phenobarbita, Trimethobenzamidel, Phenothiazine, Trifluoperazine, L-Phenylephrine, Tyramine, d-Propoxyhene, Vitamin C.

-- --

Drogové testy Chemtrue

Prečítajte si

K stáhnutiu