ORIENTAČNÉ DROGOVÉ TESTY - TEST NA KOKAÍN

ORIENTAČNÝ DROGOVÝ TEST NA KOKAÍN (COC)

Drogový test Chemtrue na kokaín je jednorazový imunologický test, ktorý slúži na kvalitatívnu detekciu kokaínu a jeho metabolitov v ľudskom moči s limitnou hodnotou koncentrácie 300ng/ml. Drogový test na kokaín je používaný pre získanie viditeľného orientačného výsledku. Test by mal byť používaný podľa pevne stanovených pravidiel, ktoré by mali byť priebežne kontrolované.

Orientačný drogový test na Kokaín

Skúška vykonaná drogovým testom na kokaín poskytne iba orientačný predbežný analytický výsledok. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku alternatívnou chemickou metódou v špecializovanom laboratóriu.

Postup vykonania testu je veľmi jednoduchý, stačí ponoriť testovací prúžok do vzorky moču na 15 až 20 sekúnd. Výsledok testu je možné odčítať po 5 až 8 minútach. Výsledok NESMIE byť odčítaný po viac ako 8 minútach. Vyhodnotenie výsledkov a rovnako tak odoberanie a zachádzanie so vzorkami je popísané v predchádzajúcej časti, ktorá je spoločná pre všetky drogové testy Chemtrue.

Presnosť a kvalita Chemtrue testu na kokaín

Presnosť Chemtrue drogového testu na kokaín bola hodnotená v porovnaní s komerčne dostupnými jednorazovými testami s testovacou hodnotou koncentrácie 300ng/ml. Od dobrovoľníkov bolo odobraných 100 vzoriek moču, vzorky boli testované obomi typmi testov a výsledkom bola 100% zhoda.

Ďalšie testovanie kvality Chemtrue drogového testu COC bolo vykonané v chemickom laboratóriu, kde bolo testovaných 56 močových vzoriek, ktoré boli nezávislým laboratóriom potvrdené ako pozitívne vzorky na kokaín. Tieto vzorky boli testované Chemtrue jednorazovým testom COC a tiež komerčne dostupným jednorazovým testom. Všetky testované vzorky s koncentráciou kokaínu väčšou ako 300ng/ml boli Chemtrue COC testom vyhodnotené ako pozitívne. Všetky vzorky s koncentráciou kokaínu nižšou ako 300ng/ml boli vyhodnotené ako negatívne. Komerčne dostupným testom boli vykonané úplne rovnaké testy a výsledkom bola 100% zhoda s drogovým testom Chemtrue.

Drogový test Chemtrue COC bol otestovaný nezávislým laboratóriom a má všetky potrebné certifikáty a povolenia.

Špecifiká Chemtrue orientačného drogového testu COC

Drogovým testom COC boli testované tiež vzorky, ktoré obsahovali iné drogy alebo ich metabolity ako kokaín.

Látky, ktoré spôsobia pozitívny výsledok testu, pokiaľ je ich koncentrácia vo vzorke rovná alebo vyššia ako 300 ng/ml:

Benzoylecgonine
Cocain.

Látky, ktoré nemajú vplyv na výsledok testu, pokiaľ ich koncentrácia nepresiahne hodnotu 100 µg/ml:

Acetaminophen, Bilirubin, Amitriptyline, Caffeine, Albumin, Chloroquine, Aspirin, (+)-Chlorpheniramine, Acetone, (+/-)-Chlorpheniramine, Ampicillin, Creatine, Aspartame, Desoxyephedrine, Atropine, Dextromethorphan, Dexbrompheniramine, Dopamine, 4-Dimethylaminoantipyrine, Furosemide, Ecgonine, Glucose, Ecgonine Methyl Ester, Guaiacol Glyceryl Ether, (+/-)-Ephedrine, Hemoglobin, (-)-Ephedrine, Imipramine, (+)-Epinephrine, (+/-)-Isoproterenol, Erythromycin, (1R,2S)-(-)-N-Methyl-Ephedrine, Ethanol, (+)-Naproxen, Lidocaine, (+/-)-Norephedrine, Oxalic Acid Pheniramine, Penicillin-G, I-Phenylephrine, Phenothiazine, Sodium Chloride, Phenylethylamine, Thioridazine, Ranitidine, Trimethobenzamide, Sulindac, Vitamin C, Tyramine

-- --

Drogové testy Chemtrue

Prečítajte si

K stáhnutiu